Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Đoàn công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam đến thăm và làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
Đoàn công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam đến thăm và làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
24/04/2021

Ngày 24/4/2021, Đoàn công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam do đồng chí Đỗ Nga Việt - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt N

Trang