Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Vietnam Maritime Bureau

Danang Port Authority

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng Liên Chiểu
Prime Minister approves investment policy of Lien Chieu Port
12/07/2021

UBND thành phố Đà Nẵng là cơ qua

Đoàn công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam đến thăm và làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
The delegation of the Vietnam Transport Union visited and worked at the Da Nang Maritime Port Authority
12/07/2021

Ngày 24/4/2021, Đoàn công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam do đồng chí Đỗ Nga Việt - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt N

 DA NANG PORT SERVICE CONFERENCE ISSUING THE CCVC CONFERENCE IN 2021
DA NANG PORT SERVICE CONFERENCE ISSUING THE CCVC CONFERENCE IN 2021
13/01/2021

The conference listened to the report on the implementation of democracy in 2020, directions and tasks in 2021; Final report on emulation activities...