Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

TỔ CHỨC TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH CÔNG 02 THUYỀN VIÊN TÀU ĐNa 07070 TS BỊ TRÔI DẠT TRÊN BIỂN
Tổ chức tìm kiếm cứu nạn thành công 02 thuyền viên tàu ĐNa07070 bị trôi dạt trên biển
19/10/2020

 Hồi 15h23 ngày 09/10/2020, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải II (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu ĐNa 07070 TS có 02 thuyền viên...

Trang