Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Đoàn công tác Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng tham dự Hội thảo số hóa cảng biển tại Bangkok, Thái Lan

Vào 07/12/2023 bởi admin

Ngày 29/11/2023, ông Trịnh Thế Cường Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và đại diện phòng Pháp chế hàng hải đã tham dự Hội thảo nâng cao năng lực về số hóa cảng biển và tiến bộ hướng tới cảng thông minh do Ủy Ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương – Liên Hiệp Quốc (UNESCAP) tổ chức tại Bangkok trong 02 ngày 29 và 30/11/2023.

Tham dự Hội thảo có Đại diện Bộ phận vận tải (Transport Division)  - UNESCAP (chủ trì) và Đại diện các quốc gia Bangladesh, Azerbaijan, Cambodia, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Thailand, Việt Nam và các quốc gia khác cũng như Đại diện các tổ chức liên chính phủ (ASEAN, IMO…) và các cơ quan có liên quan.

Tại Hội thảo đại diện các tổ chức đã trình bày các báo cáo về việc thúc đẩy số hóa tại cảng biển để tăng cường tính ổn định của ngành vận tải hàng hải trong thời gian đến, các giải pháp của các doanh nghiệp vận tải nhằm đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đại diện Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO) trình bày về hệ thống một cửa hàng hải (MSW) và Công ước FAL 65 cũng như bài phát biểu về  Chiến lược của ASEAN để phát huy số hóa trong hoạt động vận tải hàng hải của Đại diện ASEAN; Chiến lược cải thiện kết nối giữa cảng biển và vùng hậu cần sau cảng của Đại diện STC.

Đại diện các quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương trình bày Chiến lược quốc gia về số hóa cảng biển và phát triển cảng thông minh bao gồm: Cambodia, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Maldives, Thái Lan và Việt Nam.

Tham gia phát biểu tại Hội thảo, ông Trịnh Thế Cường- Giám đốc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng bày tỏ quan điểm các nội dung được trao đổi tại Hội thảo cung cấp nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho việc xây dựng và phát triển hơn nữa nền tảng số hóa và cảng thông minh tại các cảng biển khu vực châu Á cũng như việc lựa chọn cảng biển Đà Nẵng là cảng mục tiêu trong dự án nghiên cứu của UNESCAP về cảng thông minh giúp cảng biển Đà Nẵng nói riêng cũng như các cảng biển mục tiêu khác xác định được “mức độ số hóa” tại cảng biển của quốc gia và các mô hình kiểu mẫu, từ đó có định hướng phát triển phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu về số hóa cảng biển và phát triển bền vững cảng biển trong thời gian đến.

Kết thúc Hội thảo, các Đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức của UNESCAP cũng như nội dung được trình bày tại Hội thảo. Các thông tin, kinh nghiệm về lĩnh vực số hóa cảng biển, cảng thông minh được chia sẻ sẽ hỗ trợ các quốc gia khu vực châu Á- Thái Bình Dương đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực số hóa cảng biển và cảng thông minh.

Ngày 29/11/2023, ông Trịnh Thế Cường Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và đại diện phòng Pháp chế hàng hải đã tham dự Hội thảo nâng cao năng lực về số hóa cảng biển và tiến bộ hướng tới cảng thông minh do Ủy Ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương – Liên Hiệp Quốc (UNESCAP) tổ chức tại Bangkok trong 02 ngày 29 và 30/11/2023.

Tham dự Hội thảo có Đại diện Bộ phận vận tải (Transport Division)  - UNESCAP (chủ trì) và Đại diện các quốc gia Bangladesh, Azerbaijan, Cambodia, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Thailand, Việt Nam và các quốc gia khác cũng như Đại diện các tổ chức liên chính phủ (ASEAN, IMO…) và các cơ quan có liên quan.

Tại Hội thảo đại diện các tổ chức đã trình bày các báo cáo về việc thúc đẩy số hóa tại cảng biển để tăng cường tính ổn định của ngành vận tải hàng hải trong thời gian đến, các giải pháp của các doanh nghiệp vận tải nhằm đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đại diện Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO) trình bày về hệ thống một cửa hàng hải (MSW) và Công ước FAL 65 cũng như bài phát biểu về  Chiến lược của ASEAN để phát huy số hóa trong hoạt động vận tải hàng hải của Đại diện ASEAN; Chiến lược cải thiện kết nối giữa cảng biển và vùng hậu cần sau cảng của Đại diện STC.

Đại diện các quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương trình bày Chiến lược quốc gia về số hóa cảng biển và phát triển cảng thông minh bao gồm: Cambodia, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Maldives, Thái Lan và Việt Nam.

Tham gia phát biểu tại Hội thảo, ông Trịnh Thế Cường- Giám đốc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng bày tỏ quan điểm các nội dung được trao đổi tại Hội thảo cung cấp nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho việc xây dựng và phát triển hơn nữa nền tảng số hóa và cảng thông minh tại các cảng biển khu vực châu Á cũng như việc lựa chọn cảng biển Đà Nẵng là cảng mục tiêu trong dự án nghiên cứu của UNESCAP về cảng thông minh giúp cảng biển Đà Nẵng nói riêng cũng như các cảng biển mục tiêu khác xác định được “mức độ số hóa” tại cảng biển của quốc gia và các mô hình kiểu mẫu, từ đó có định hướng phát triển phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu về số hóa cảng biển và phát triển bền vững cảng biển trong thời gian đến.

Kết thúc Hội thảo, các Đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức của UNESCAP cũng như nội dung được trình bày tại Hội thảo. Các thông tin, kinh nghiệm về lĩnh vực số hóa cảng biển, cảng thông minh được chia sẻ sẽ hỗ trợ các quốc gia khu vực châu Á- Thái Bình Dương đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực số hóa cảng biển và cảng thông minh.

Quang cảnh phiên làm việc Hội thảo