Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Sơ đồ tổ chức cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Đăng 14/11/2020 bởi admin

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG

Quyết định số 1569/QĐ-CHHVN ngày 10.10.2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng : qd_1569-chhvn_quy_dinh_to_chuc_co_cau_cvhhdn_2017.pdf