Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Sơ đồ tổ chức cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Đăng 14/11/2020 bởi admin

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG

Quyết định số 295/QĐ-CHHVN ngày 16/3/2022 của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam về việc Quy định về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng