Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Ban Lãnh đạo

Đăng 14/11/2020 bởi admin

 BAN LÃNH ĐẠO CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC

TRỊNH THẾ CƯỜNG

Điện thoại: 02363.826203

Email: trtcuong74@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THANH

Điện thoại: 02363.887921  

Email: nvtdnpa@gmail.com