Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Chịu nhiều tác động, ngành vận tải biển gặp khó

Vào 25/08/2022 bởi admin
Ông Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trả lời phỏng vấn đưa ra những đánh giá về những tác động đã ảnh hưởng đến ngành vận tải biển (Chi tiết tại link gửi kèm)
https://vneconomy.vn/chiu-nhieu-tac-dong-nganh-van-tai-bien-gap-kho.htm