Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023 VÀ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP ĐƠN VỊ

Vào 21/12/2022 bởi admin

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 4398/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 01/12/2022 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Công văn số 4415/BCĐ ngày 01/12/2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Sáng ngày 16/12/2022, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2023. Hội nghị đã tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Hải - Ủy viên kiêm thư ký Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Trưởng phòng TCCB Cục Hàng hải Việt Nam cùng toàn thể viên chức, người lao động của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023 đã thông qua: Báo cáo kiểm điểm thực hiện quy chế dân chủ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023; Báo cáo công khai tài chính năm 2022.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, toàn thể viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã nhiệt tình, nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các bản Báo cáo. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức, người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Hoàng Hải - Ủy viên kiêm thư ký Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Trưởng phòng TCCB Cục Hàng hải Việt Nam, đã biểu dương những thành tích Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đạt được trong năm 2022; đồng thời cũng yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Cục Hàng hải Việt Nam giao phó; tiếp tục duy trì, chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, người lao động học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể viên chức, người lao động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Tiêp sau Hội nghị Công chức, viên chức, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã long trọng tổ chức buổi Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập đơn vị  (24/12/1992 - 24/12/2022). Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Hải, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng qua các thời kỳ, các cán bộ đã từng công tác cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Mốc son 30 năm xây dựng và phát triển ngày hôm nay sẽ tiếp tục mở ra chặng đường mới với nhiều cơ hội và thách thức mới dành cho Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. Chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm hổ trợ từ chính quyền thành phố, Cục Hàng hải Việt Nam cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước, sự giúp sức từ các thế hệ đi trước, sự ủng hộ tin tưởng từ các cơ quan và sự đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng sẽ xây dựng và phát triển vững mạnh, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị và buổi Lễ kỷ niệm: