Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông báo điều kiện khai thác khu neo đậu kết hợp tránh bão tránh vịnh Đà Nẵng

Vào 21/03/2021 bởi admin