Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và hình thức, nội dung, thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng Hải Đà Nẵng

Vào 30/11/2022 bởi admin