Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Vietnam Maritime Bureau

Danang Port Authority

Primary tabs

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và hình thức, nội dung, thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng Hải Đà Nẵng

Vào 30/11/2022 bởi admin