Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

38/NQ-CP
15/04/2022

Nghị Quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

2601/BGTVT-CYT ngày 18/3/2021
15/04/2022

Phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh

1076/CVHHVN-KHCNMT
13/04/2022

Văn bản số 1076/CHHVN-KHCNMT ngày 08/4/2022 về việc xin ký kiến về dự thảo Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí

59/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Implement measures to combat Covid 19 at Da Nang Seaport

21/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid 19