Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (HÃNG YM-THÁNG 8/2022)
15/08/2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA HÃNG YANGMING THÁNG 8/2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (HÃNG YM-THÁNG 8/2022)
02/08/2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA HÃNG YANGMING THÁNG 8/2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (HÃNG YM-THÁNG 5,6/2022)
16/06/2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA HÃNG YANGMING THÁNG 5,6/2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THÁNG 3/2022
30/03/2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THÁNG 3/2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA
22/10/2021

Cập nhật thông tin Giá cước và phụ thu ngoài giá cước vận tải container quốc tế và nội địa tháng 11 năm 2021 từ hãng tàu GLS có hành trình xuất phá

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA
20/10/2021

Cập nhật thông tin Giá cước và phụ thu ngoài giá cước vận tải container quốc tế và nội địa tháng 11 năm 2021 từ hãng tàu có hành trình xuất phát từ

THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA
22/09/2021

Tiếp tục Cập nhật thông tin Giá cước và phụ thu ngoài giá cước vận tải container quốc tế và nội địa từ tháng 9 năm 2021 từ các hãng tàu có hành trì

THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA
17/09/2021

Cập nhật thông tin Giá cước và phụ thu ngoài giá cước vận tải container quốc tế và nội địa tháng 9 năm 2021 từ các hãng tàu có hành trình xuất phát