Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ CƯỚC, PHỤ THU NGOÀI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA

Vào 20/10/2021 bởi admin

Cập nhật thông tin Giá cước và phụ thu ngoài giá cước vận tải container quốc tế và nội địa tháng 11 năm 2021 từ hãng tàu có hành trình xuất phát từ khu vực cảng biển Đà Nẵng. Chi tiết tại file đính kèm./.