Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú đang công tác tại đơn vị

Vào 26/02/2021 bởi admin

           Thực hiện Quyết định số 73-QĐ/ĐU và Quyết định số 74-QĐ/ĐU ngày 17/01/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về việc kết nạp đảng viên, chiều ngày 26/02/2021, tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú đang công tác tại đơn vị. Lễ kết nạp đảng viên có sự tham dự của đồng chí Trịnh Thế Cường - Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, đại diện BCH Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ Trịnh Thế Cường đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam cho quần chúng Nguyễn Quang Minh và quần chúng Vương Thị Thanh Mai.

Bí thư Chi bộ Trịnh Thế Cường và Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Thanh trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Quang Minh và Vương Thị Thanh Mai

 

Cũng trong buổi lễ kết nạp, thay mặt Cấp ủy Chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Thanh đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị.

Tập thể Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng