Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoạt động phục vụ diễn tập chung giữa các tàu Cảnh sát biển Việt nam và tàu SETTSU của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên khu vực biển Đà Nẵng

Vào 15/02/2023 bởi admin