Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

TBHH vv thiết lập mới các phao báo hiệu sô 1,2,3 thay đổi đặc tính, số hiệu hệ thống phao báo hiệu luồng hàng hải Đà Nẵng

Vào 18/01/2023 bởi admin
File đính kèm: