Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

TBHH về việc thay đổi các phao báo hiệu sô 11, W và thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên các phao, tiêu luồng hàng hải Đà Nẵng

Vào 18/01/2023 bởi admin
File đính kèm: