Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

TBHH Chấm dứt hoạt đọng các phao X1,X2,X3,X4 báo hiệu khu vực nhận chìm chất nạo vét công trình bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của Âu thuyền Thọ quang, Đà Nẵng

Vào 18/01/2023 bởi admin
File đính kèm: