Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và cách thức tổ chức, thời gian kiểm tra sát hạch tại vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại CVHH Đà Nẵng

Vào 28/09/2023 bởi admin