Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

DOANH NGHIỆP THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU THUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG Địa chỉ trụ sở chính: 471 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng