Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Đại hội công đoàn cơ sở cảng vụ hàng hải Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022

Vào 20/10/2020 bởi admin

Ngày 29/9/2017,  thực hiện theo kế hoạch và được sự cho phép của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, cấp ủy Chi bộ, Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trần Trọng Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; đ/c Vũ Ngọc Tăng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cùng toàn thể đoàn viên công đoàn đơn vị.

 Đại hội đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, thẳng thắn đánh giá đúng những thành quả của Công đoàn đơn vị trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra các hạn chế, yếu kém,  rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời đưa ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã lựa chọn và bầu ra BCH nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công đoàn đơn vị; Đại hội cũng bầu ra 03 đoàn viên tiêu biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nhiệt tình, trách nhiệm và tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.