Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI TẠI ĐÀ NẴNG
29/01/2021

https://vms-north.vn/thong-bao-hang-hai-247/da-nang-262