Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Ngày 12/03/2021, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã ban hành Văn bản số 117/CVHHĐN-PC về việc vận tải container rỗng trên tuyến Đà Nẵng - Hải Phòng nhằm kịp thời điều phối container rỗng, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần làm giảm giá cước vận tải container cho các chủ hàng trong nước, đẩy nhanh tốc độ làm hàng tại cảng biển Đà Nẵng, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển container rỗng của doanh nghiệp. (chi tiết tại Văn bản đính kèm).

Cơ quan ban hành văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ ba, Tháng 3 2, 2021 - 15:00