Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

  Đường dây nóng
  Cục Hàng hải Việt Nam
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24.37683191
  Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
 +84-(0)913492885
 +84-(0)236.3892146
Cấp độ an ninh cảng biển
ISPS security level in the port:1
Cấp độ an ninh tại cảng: 1
Thư viện ảnh
Vị trí địa lý