Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thứ hai, Tháng 4 12, 2021 - 13:59

Cấp độ an ninh cảng biển

Văn bản điều hành

 • 117/CVHHĐN-PC Ngày 12/03/2021, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã ban hành Văn bản số 117/CVHHĐN-PC về việc vận tải container rỗng trên tuyến Đà Nẵng - Hải Phòng nhằm kịp
 • 10121/BGTVT-TC  Thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN
 • 10302/BGTVT-TC Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
 • 9428/BGTVT-VP triển khai áp dụng Mẫu thể thức, kỹ thuật trình bày ở dạng điện tử của các loại văn bản là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện
 • 258-CĐ/BCSĐ Điện của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung
 • 3860/CHHVN-TCCB V/v sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, hoa tiêu hàng hải và bộ ngân hàng câu hỏi, hướng dẫn trả lời câu hỏi thi
 • 10631/BGTVT-CQLXD  Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây
 • 10650/BGTVT-TC Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử
 • 10675/BGTVT-TCCB Đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

SỐ VB TRÍCH YẾU NỘI DUNG CƠ QUAN BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH
117/CVHHĐN-PC Ngày 12/03/2021, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã ban hành
Văn bản số 117/CVHHĐN-PC...
Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng 02/03/2021
10121/BGTVT-TC  Thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán
Nhà nước đối với báo cáo quyết...
Bộ Giao thông vận tải 23/10/2020
10302/BGTVT-TC Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công
lập vào mục đích kinh doanh, cho...
Bộ Giao thông vận tải 23/10/2020
9428/BGTVT-VP triển khai áp dụng Mẫu thể thức, kỹ thuật trình bày
ở dạng điện tử của các loại...
Bộ Giao thông vận tải 23/10/2020
258-CĐ/BCSĐ Điện của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về tăng cường
công tác phòng, chống thiên tai...
Bộ Giao thông vận tải 22/10/2020
3860/CHHVN-TCCB V/v sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo, huấn
luyện thuyền viên hàng hải, hoa...
Cục Hàng hải Việt Nam 23/10/2020

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • Trần Văn B (24/10/2020 12:00)

  Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn và bố trí chức danh đối với thuyền viên, 1978

 • Nguyễn Văn A (24/10/2020 12:00)

  Tình hình gia nhập các Công ước quốc tế của IMO của Việt Nam và các quốc gia thành viên như thế nào?

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

Hình ảnh hoạt động