Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Khẩn trương chuẩn bị phòng, chống bão số 05 ( ConSon) trong khu vực cảng biển Đà Nẵng

Vào 11/09/2021 bởi admin