Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông báo cơn bão số 7
Thông báo cơn bão số 7
20/10/2020

Thông báo cơn bão số 7

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SAU CƠN BÃO SỐ 6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SAU CƠN BÃO SỐ 6
20/10/2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SAU CƠN BÃO SỐ 6

Công tác chuẩn bị với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại Cảng biển Đà Nẵng
Công tác chuẩn bị với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại Cảng biển Đà Nẵng
20/10/2020

Công tác chuẩn bị với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại Cảng biển Đà Nẵng

Thực hiện phát hành biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử
Thực hiện phát hành biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử
20/10/2020

Thực hiện phát hành biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử

Triển khai thực hiện văn bản số 8642/BGTVT-VP ngày 01/9/2020 về việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Bộ GTVT phục vụ tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ
Triển khai VB 8642/BGTVT-VP V/v chuẩn bị báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Bộ GTVT
20/10/2020

Triển khai thực hiện văn bản số 8642/BGTVT-VP ngày 01/9/2020 về việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Bộ GTVT phục vụ tổng kết công...

Ngày 29/9/2017,  thực hiện theo kế hoạch và được sự cho phép của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, cấp ủy Chi bộ, Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đại hội công đoàn cơ sở cảng vụ hàng hải Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022
20/10/2020

Ngày 29/9/2017,  thực hiện theo kế hoạch và được sự cho phép của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, cấp ủy Chi bộ, Công đoàn cơ sở...

CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN CÔNG TÁC CÁN BỘ
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định liên quan công tác cán bộ
20/10/2020

Ngày 14/10/2019, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đối với...

Một số hình ảnh tại Đại hội
Chị bộ cảng vụ hàng hải Đà Nẵng tổ chức đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
20/10/2020

Ngày 16/5/2020, được sự cho phép của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Chi bộ Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XV,...

Trang