Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp
Ứng dụng CNTT trong việc giải quyết thủ tục và kiểm tra PSC đối với tàu
20/05/2021

Ứng dụng CNTT trong việc giải quyết thủ tục và kiểm tra PSC đối với tàu

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid
Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid
20/05/2021

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid

Tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID 19 trong giai đoạn hiện nay
20/05/2021

Tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID 19 trong giai đoạn hiện nay

Triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch Covid 19 tại Cảng biển Đà Nẵng
Triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch Covid 19 tại Cảng biển Đà Nẵng
20/05/2021

Triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch Covid 19 tại Cảng biển Đà Nẵng

Triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid 19
Triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid 19
20/05/2021

Triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid 19

Thông báo cơn bão số 7
Thông báo cơn bão số 7
20/10/2020

Thông báo cơn bão số 7

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SAU CƠN BÃO SỐ 6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SAU CƠN BÃO SỐ 6
20/10/2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SAU CƠN BÃO SỐ 6

Công tác chuẩn bị với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại Cảng biển Đà Nẵng
Công tác chuẩn bị với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại Cảng biển Đà Nẵng
20/10/2020

Công tác chuẩn bị với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại Cảng biển Đà Nẵng

Trang