Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Vietnam Maritime Bureau

Danang Port Authority

CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CCVC NĂM 2020

Vào 20/10/2020 bởi admin

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Trọng  Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động thi đua năm 2019, phát động thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019 và Báo cáo công khai tài chính năm 2018. Sau đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận.

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chi bộ, sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể lãnh đạo cơ quan trong điều hành, cùng với sự phấn đấu vươn lên của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả là các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, nội bộ đoàn kết, thu nhập của CCVCLĐ tăng so với năm 2018, nhiệm vụ chính trị của đơn vị được triển khai thực hiện tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Trọng Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam biểu dương, đánh giá cao thành tích của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng trong năm qua, đặc biệt đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết tốt, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và đạt kết quả tốt. Đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống và tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị CCVC năm 2020

Một số hình ảnh tại Hội nghị CCVC năm 2020

Một số hình ảnh tại Hội nghị CCVC năm 2020

Một số hình ảnh tại Hội nghị CCVC năm 2020

Một số hình ảnh tại Hội nghị CCVC năm 2020

Một số hình ảnh tại Hội nghị CCVC năm 2020

Hội nghị được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.