Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

triển khai áp dụng Mẫu thể thức, kỹ thuật trình bày ở dạng điện tử của các loại văn bản là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Bộtriển khai áp dụng Mẫu thể thức, kỹ thuật trình bày ở dạng điện tử của các loại văn bản là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Bộ

Cơ quan ban hành văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ sáu, Tháng 10 23, 2020 - 07:00