Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, có hiệu lực từ ngày 10/5/2021. 

Cơ quan ban hành văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ tư, Tháng 3 24, 2021 - 00:00
File đính kèm: