Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Cơ quan ban hành văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ sáu, Tháng 10 23, 2020 - 07:00