Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

10121/BGTVT-TC
24/10/2020

 Thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN

10302/BGTVT-TC
24/10/2020

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

9428/BGTVT-VP
24/10/2020

triển khai áp dụng Mẫu thể thức, kỹ thuật trình bày ở dạng điện tử của các loại văn bản là kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường đi

258-CĐ/BCSĐ
24/10/2020

Điện của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

3860/CHHVN-TCCB
24/10/2020

V/v sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, hoa tiêu hàng hải và bộ ngân hàng câu hỏi, hướng dẫn trả lời câu hỏi th

10631/BGTVT-CQLXD
24/10/2020

 Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì

10650/BGTVT-TC
24/10/2020

Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử

10675/BGTVT-TCCB
24/10/2020

Đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020