Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

THÔNG TIN LUỒNG HÀNG HẢI

Vào 17/11/2020 bởi admin

Trong vùng nước Cảng biển Đà Nẵng có 03 tuyến luồng hàng hải: 

- Luồng hàng hải Đà Nẵng là tuyến luồng công cộng đã được công bố đưa vào sử dụng tại Quyết định số 321/QĐ-CHHVN của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ngày 22/3/2018 và được định kỳ khảo sát đo sâu công bố TBHH theo quy định.

- Tuyến luồng vào bến phao Liên Chiểu được sử dụng để phục vụ các tàu ra, vào các bến cảng Xi Măng Hải Vân, PETEC, PVOIL, Liên Chiểu (K83). Đây là tuyến luồng tự nhiên không thực hiện việc nạo vét, đo sâu, ra thông báo hàng hải,  không có báo hiệu hàng hải trên tuyến

- Tuyến luồng vào bến phao Mỹ Khê được sử dụng để phục vụ các tàu ra vào bến phao Mỹ Khê. Đây là tuyến luồng tự nhiên không thực hiện việc nạo vét, đo sâu, ra thông báo hàng hải,  không có báo hiệu hàng hải trên tuyến