Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông báo hàng hải Đà Nẵng

Vào 18/02/2021 bởi admin

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 58/2017 NĐ-CP Thông báo hàng  hải được phân loại như sau:

1. Thông báo hàng hải về hoạt động của báo hiệu hàng hải;

2. Thông báo hàng hải về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước;

3. Thông báo hàng hải về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện;

4. Thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên luồng hàng hải;

5. Thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải;

6. Thông báo hàng hải về phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải;

7. Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải;

8. Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải;

9. Thông báo hàng hải về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Về thẩm quyền công bố TBHH như sau (Điều 45 NĐ 58/2017 NĐ-CP):

1. Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện công bố các thông báo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 44. (link truy cập các TBHH do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ban hành https://vms-north.vn/thong-bao-hang-hai-247/da-nang-262);

2. Cảng vụ hàng hải thực hiện công bố thông báo hàng hải quy định tại các khoản 6, 7 và 8 Điều 44 Nghị định này;

3. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện công bố thông báo hàng hải quy định tại khoản 9 Điều 44.