Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Tăng cường khả năng quản lý, giám sát hoạt động của tàu thuyền và bảo đảm an toàn hoạt động hàng hải tại vùng nước Cảng biển Đà Nẵng

Vào 11/01/2021 bởi admin