Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Quy hoạch và phát triển

Vào 22/10/2020 bởi admin

 

Theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2369/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016, Cảng biển Đà Nẵng là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I), nghiên cứu khả năng phát triển để đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung (loại IA), bao gồm các khu bến: Tiên Sa, Thọ Quang và Liên Chiểu, Mỹ Khê.

 - Trong đó khu bến Tiên Sa là khu bến cảng tổng hợp, công ten nơ phục vụ thành phố Đà Nẵng, một phần Bắc Tây Nguyên và hàng trung chuyển của Lào, Đông Bắc Thái Lan, tiếp nhận tàu trọng tải từ 30.000 - 50.000 DWT, tàu công ten nơ có sức chở đến 4.000 TEU, tàu khách du lịch quốc tế đến 225.000 GT. 

  • Khu bến Thọ Quang là khu bến cảng tổng hợp cho tàu trọng tải từ 10.000 - 20.000 DWT, có bến chuyên dùng cho tàu trọng tải từ 5.000 - 10.000 DWT. 
  • Khu bến Liên Chiểu trước mắt có chức năng chính là chuyên dùng hàng rời, hàng lỏng phục vụ trực tiếp các cơ sở công nghiệp dịch vụ tại đây. Nghiên cứu phát triển để đảm nhận vai trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực Miền Trung (nếu có điều kiện), tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 DWT, tàu công ten nơ có sức chở từ 6.000 TEU đến 8.000 TEU. 
  • Khu bến Mỹ Khê tiếp nhận các tàu dầu phục vụ nhu cầu của thành phố Đà Nẵng với khả năng tiếp nhận tàu đến 30.000 DWT