Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Hội nghị phổ biến về tình hình cướp biển, cướp có vũ trang tấn công tàu thuyền khu vực Đông Nam Á và Hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức tại Tỉnh Quảng Ninh

Vào 20/10/2020 bởi admin

Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải năm 2019, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến về tình hình cướp biển, cướp có vũ trang tấn công tàu thuyền khu vực Đông Nam Á và Hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 31/10/2019 đến ngày 02/11/2019. Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã cử cán bộ tham dự 02 Hội nghị trên.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có Đại tá Phan Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); đại diện các Cục: An ninh nội địa, H09 (Viện Khoa học và công nghệ - Bộ Công an); lãnh đạo, chuyên viên các phòng tham mưu của Cục Hàng hải Việt Nam, các Cảng vụ Hàng hải, Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải, Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, một số chủ tàu và doanh nghiệp vận tải biển. Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.