Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Chị bộ cảng vụ hàng hải Đà Nẵng tổ chức đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vào 20/10/2020 bởi admin

CHI BỘ CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Căn cứ Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về  Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai thực hiện Kế hoạch  số 12 – KH/ĐU, ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Cục HHVN về Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch của Chi bộ Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng.

Ngày 16/5/2020, được sự cho phép của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Chi bộ Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ đã về dự Đại hội.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020,  xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ  2020 – 2025 và thảo luận về chương trình hành động nhằm thực hiện NQ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Cấp ủy Chi bộ và các chức danh chủ chốt của chi bộ; bầu Đoàn đại biểu đi đự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã được tổ chức long trọng, trang nghiêm, tiết kiệm và đã thành thông tốt đẹp.