Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông 2021"

Vào 18/01/2021 bởi admin

Căn cứ công văn số 98/KH-CHHVN ngày 11/01/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2021”; Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2021” với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông cũng như tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ngành hàng hải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)... Qua đó, làm giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông so với năm 2020, đặc biệt là do nguyên nhân uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, toàn thể CBCCVC Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp trọng tâm. (Chi tiết Kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông 2021'  đính kèm theo).