Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Góp ý kiến về Dự thảo Kế hoạch tiếp nhận tàu container thuộc tuyến vận tải biển mới Đà Nẵng - Ấn Độ

Cơ quan ban hành văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ ba, Tháng 5 25, 2021 - 14:15