Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG.

Địa chỉ: 02 đường 3-2 - Phường Thuận Phước - Quận Hải Châu -TP Đà Nẵng

Ops (24/7): 0236.353 8988

Email : danangtug@gmail.com

Website: http://www.danangtug.com.vn/