Tăng cường khả năng quản lý, giám sát hoạt động của tàu thuyền và bảo đảm an toàn hoạt động hàng hải tại vùng nước Cảng biển Đà Nẵng

Thứ Năm, 15/10/2020, 08:24 GMT+7