CHỈ THỊ SỐ 02/CT-UBND NGÀY 03/4/2020 CỦA UBND TP ĐÀ NẴNG VỀ PCTT VÀ TKCN 2020

Thứ Sáu, 17/04/2020, 13:44 GMT+7

Ngày 03/4/2020, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020. Chỉ thị dài 10 trang, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổng kết, đánh giá công tác PCTT & TKCN 2019 và xây dựng phương án, kịch bản PCTT & TCKCN cho năm 2020.