THÔNG TƯ 03/2020/TT-BGTVT QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN, ĐÀO TẠO, VÀ ĐỊNH BIÊN ATTT TÀU BIỂN VN

Thứ Năm, 05/03/2020, 07:49 GMT+7

THÔNG TƯ 03/2020/TT-BGTVT QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN, ĐÀO TẠO, VÀ ĐỊNH BIÊN ATTT TÀU BIỂN VN