Quy trình tiếp nhận tàu vào cảng phòng, chống COVID 19 tại Cảng biển Đà Nẵng

Thứ Năm, 27/02/2020, 09:32 GMT+7

Ngày 04/2/2020 Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực Đà Nẵng bao gồm BCH Biên phòng CKC Đà Nẵng, Chi cục Hải quan CKC Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bênh tật Đà Nẵng; trên cơ sở đó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 30/QĐ-CVHHĐN ngày 16/02/2020 ban hành Quy trình tiếp nhận tàu vào Cảng biển Đà Nẵng bảo đảm phòng chống dịch COVID 19