THÔNG BÁO HÀNG HẢI 317/2019/TBHH NGÀY 15/10/2019 THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU VÀ VÙNG KIỂM DỊCH KHU VỰC MỸ KHÊ - ĐÀ NẴNG

Thứ Sáu, 18/10/2019, 16:11 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 317/2019/TBHH NGÀY 15/10/2019 THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU VÀ VÙNG KIỂM DỊCH KHU VỰC MỸ KHÊ - ĐÀ NẴNG