Thông báo chiến dịch kiểm tra tập trung CIC năm 2019

Chủ Nhật, 01/09/2019, 10:45 GMT+7
      Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/11/2019, các Chính quyền cảng trên thế giới sẽ tiến hành chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) năm 2019 về các hệ thống và quy trình khẩn nguy của tàu. Mục đích của chiến dịch kiểm tra tập trung là để khẳng định sự tuân thủ các yêu cầu về sự sẵn sàng của các trang thiết bị khẩn nguy trên tàu và thuyền viên có khả năng ứng phó các tình huống khẩn nguy.
       Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng sẽ tiến hành triển khai chiến dịch kiểm tra tập trung CIC 2019 đối với các tàu nước ngoài thuộc diện kiểm tra đến cảng biển Đà Nẵng trong thời gian từ 01/9/2019 đến 30/11/2019.