Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với các Cảng vụ hàng hải miền Trung.

Thứ Tư, 14/08/2019, 15:52 GMT+7

      Ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với các Cảng vụ hàng hải miền Trung.

      Về dự hội nghị có đại diện các đơn vị Cảng vụ hàng hải: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Tại hội nghị, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế -là đơn vị luân lưu chủ trì theo quy định tại Quy chế phối hợp hoạt động được ký kết năm 2016- đã báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 về việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động năm 2016 và tổng hợp Dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động năm 2019 được bổ sung, sửa đổi từ Quy chế phối hợp hoạt động năm 2016 để các thành viên tham dự hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến. Trên cơ sở nội dung đã tổng hợp và được các bên thống nhất, đại diện các đơn vị tham dự hội nghị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 với các Cảng vụ hàng hải miền Trung để làm cơ sở triển khai, phối hợp thực hiện hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành của mỗi bên theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

      Một số hình ảnh tại buổi ký kết: