Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoạt động hàng hải tại Vùng nước Cảng biển Đà Nẵng

Thứ Ba, 27/02/2018, 09:39 GMT+7